Du hittar oss bland ett av tio företag i världen på IZA: s kommersiella lista som kan hjälpa dig med Thermal Sprayed Zink Coating https://www.zinc.org/

International Zinc Association (IZA) är den enda organisationen som uteslutande ägnar sig åt zink och dess användares intressen. IZA tillhandahåller ett forum för zinkindustrin för att analysera och förutse problem som påverkar zink globalt och för att säkerställa ett snabbt och lämpligt svar. IZA samordnar initiativ som är bra för zink som görs bäst kollektivt, antingen direkt eller genom involvering och support av kundgrupper och relaterade intressenter på lokal, regional och global nivå.

Termisk sprutning är särskilt lämpad för att skydda artiklar som är för stora för att doppas i galvaniseringsbadet. En annan fördel med zinkspray är att den, som zinkrik färg, kan belägga stål som redan är installerat.