Inspektioner

Hur länge och väl en konstruktion håller beror på flera faktorer. Naturligtvis gäller det att välja rätt material, men det är nästan lika viktigt att välja rätt korrosionsskydd. Då får konstruktionen såväl längre livslängd som lägre kostnader för underhåll.

På Henry Allt i Allt har vi lång erfarenhet av korrosionsskydd. Vi kan hjälpa dig med hela processen, från det förberedande arbetet till slutkontroll och dokumentation.

Valet av korrosionsskydd beror på en mängd faktorer. Vilken livslängd skall konstruktionen ha? Var kommer den att användas? Hur kommer den att användas? Hur ser en rimlig kostnadskalkyl ut?
– Vi hjälper till med att samla in all relevant information, och utifrån den välja det bästa korrosionsskyddet för det aktuella behovet. Kanske en metallbeläggning löser uppgiften bäst? Eller ett katodskydd?

När detta är klart så är det naturligtvis lika viktigt att se till att det levererade skyddet uppfyller kraven. Här kan vi bistå med FROSIO-certifierade, Nace utbildade inspektörer som såväl kontrollerar som dokumenterar arbetet.