Målning

Vi tvättar och målar många typer av ytor och objekt, allt från tankfartyg till husfasader och industribyggnader. Vi lämnar alltid fast pris och garanti på utfört arbete. Vi går tillsammans igenom dina önskemål och samarbetar med Sveriges ledande färgbolag.

Stationsmålning

I vår toppmoderna anläggning utför vi arbeten i en kontrollerad miljö. Allt som går att transportera kan vi ytbehandla i vår station, t ex kranar, cisterner, båtar, containers och trailar. Vi lyfter och hanterar båtar upp till 35 ton. Total yta för blästring och målningsarbeten i stationen är 2 000 m2. Allt som inte går att transportera till vår verkstad ytbehandlar vi på plats hos kund.

Takmålning

Vi vattenblästrar och målar alla typer av tak och fasader med upp till 2800 bar.

Vi använder bl.a Noxyde rost- och korisions skydd som är väl beprövad och har funnits i Sverige över 20 år. Det är ett miljövänligt rostskyddssystem som har helt unika fördelar. Den är vattenbaserad och ger ingen miljöpåverkan varken på kort eller lång sikt. Den är extremt elastisk och töjbar (upp till 200 %) vilket gör att den följer plåtens rörelser. Färgen byggs upp i ett tjockt sikt som gör att den behåller sin rostskyddande förmåga under mycket lång tid. Den är mjuk till sin karaktär vilket medför att den tål slag och minimerar repskador. Noxyde innehåller en aktivt rostskyddande zinkförening som ger ett exceptionellt långvarigt rostskydd.

Tank lining

Vi utför årligen blästring och målning av tusentals m2 på dricksvattentankar och RSW-tankar (“Refrigerated Salt Water”). RSW-tankar är de tankar på fiskebåtar där fisken läggs och kyls ner till önskad temperatur.

Beläggningen som påföres i RSW-tankar får inte förorena eller påverka vattnets kvalitet, smak eller lukt. Produkterna som vi använder är godkända för drickvattenstankar och spannmålslaster.

Systemet som påförs i tankarna är vanligtvis 2-komponents rena epoxyfärger med 100 % torrhalt (inga lösningsmedel avgår från färgen efter påmålningen).

Halkskydd

Som alla vet är halkskydd viktigt ombord på ett fartyg. Vi använder oss av ett system som lämpar sig väl för vårt klimat. Halkskyddet finns i flera färger och kornstorlekar. Det sprutas direkt på däcket med en specialspruta, och är extremt stryktåligt.

Ytan blästras först till Sa 2,5 (läs mer om Blästring) för att sedan appliceras med 300 my epoxy vått. Sedan sprutas beläggningen på till 1250 my vått.

Olika polyuretan-beläggningar är speciellt utprovade för försvaret och fiskeflottan, med mycket goda resultat.

Våra vanliga granulatstorlekar är från
0,1-0,6 mm
0,3-0,8 mm
0,6-1,2 mm
1-1,8 mm
2-3,5 mm

Dämpmassa

Vi applicerar vattenbaserad och sprutbar ljuddämpningsmassa för båtar, bilar, maskiner etc. Dämpmassan är lätt att applicera och reducerar effektivt mekaniskt oljud på stål, aluminium och glasfiber.

 • Appliceras enkelt med sprututrustning, pensel eller roller.
 • Reducerar arbetstiden med upp till 80 %.
 • Rekommenderad skikttjocklek ca 3 mm (beroende på underlag).
 • Hög dämpfaktor i förhållande till sin vikt jämfört med traditionella ljuddämpningsmaterial.
 • Mycket god vidhäftningsförmåga.
 • Innehåller rostskyddsinhibitorer.
 • Motverkar kondens. Resistent mot vatten.
 • Mycket starkt slitage- och nötningsskydd.

Ljuddämpning med Noxudol 3100/3101

Godkänd enligt följande standarder:

 • Brandhärdighet Volvo STD 5031,1
 • Flamspridning IMO Resolution A.653(16)
 • Rökutveckling ISO 5659-2 (1994)
 • Test of Fire reaction (F1) (Fransk standard)
 • Heat Radiation (M1) (Fransk standard)
 • Bureau Veritas Certificate of Type Approval Lloyds Certificate Primary Deck Covering Material

Epoxyjobb

När du upptäcker att bottnen är täckt med små blåsor är det redan försent. Din båt har då fått böldpest. Vi blästrar botten på din båt ner till gelcoaten. Sanden tar bort samtliga samtliga pestblåsor ner till botten. Efter blästringen mäter vi fukten och torkar ur båten. Vi spacklar upp porer och ojämnheter med epoxyspackel och därefter börjar vi lägga på beläggningen i flera steg.
Vi blästrar och målar inomhus i uppvärmda lokaler.

Brandskyddsmålning

Hydrocarbon Fire/Kolvätebrand

Vi utför brandskydds målning mot kolväte bränder
På plats i våra verkstäder eller ute i fält hos kund.
Skillnaden mellan en kolvätebrand (olja, gas, kemikalier) & en “vanlig” brand (Cellulosic Fire), är att temperaturen stiger till 1100°C inom 5 minuter!Dessutom startar brandförloppet oftast med en explosion, vilket ställer extrema krav på brandskyddsfärgen.

Jotachar är helt fri från förstärkningsnät/Mesh vid alla brandscenarier. Detta sparar upp till 50% i tid & kostnader för entreprenören. En bärande stålkonstruktion kan skyddas från kollaps från 30 minuter upp till 4 timmar med Jotuns produkt Jotachar.