Målning

Vi tvättar och målar många typer av ytor och objekt, allt från tankfartyg till husfasader och industribyggnader. Vi lämnar alltid fast pris och garanti på utfört arbete. Vi går tillsammans igenom dina önskemål och samarbetar med Sveriges ledande färgbolag.

Stationsmålning

I vår toppmoderna anläggning utför vi arbeten i en kontrollerad miljö. Allt som går att transportera kan vi ytbehandla i vår station, t ex kranar, cisterner, båtar, containers och trailar. Vi lyfter och hanterar båtar upp till 35 ton. Total yta för blästring och målningsarbeten i stationen är 2 000 m2. Allt som inte går att transportera till vår verkstad ytbehandlar vi på plats hos kund.

Målning

Kräver en ren yta med viss ruggighet för att färgen ska fästa. Målning av rostskyddsfärg kan appliceras på flera olika sätt.

Penselmålning

Förekommer mycket till s.k. bak-kanter. Svetsfogar, räcken, rörgenomgångar och överallt där det är svårt att komma till med sprutan.

Rullmålning

Används också till svåråtkomliga ställen. I princip där det går fortare än med pensel.

Sprutmålning

Används på stora ytor, dels för att det går fort, dels för att man bygger upp ett tjockt färglager.

Högtryckssprutning

Är den metod vi använder oss av mest. Den innebär att färgen sönderdelas efter att den under högt tryck fått passera ett munstycke och fortsätta fram till föremålet som skall appliceras. Trycket framme i pistolen kan uppgå till ca 400 bar. Fördelarna med detta är att man får en god kapacitet, god inträngning, tjocka skikt och mindre färgdimma.

Takmålning

Vi vattenblästrar och målar alla typer av tak och fasader med upp till 2800 bar.

Vi använder bl.a Noxyde rost- och korisions skydd som är väl beprövad och har funnits i Sverige över 20 år. Det är ett miljövänligt rostskyddssystem som har helt unika fördelar. Den är vattenbaserad och ger ingen miljöpåverkan varken på kort eller lång sikt. Den är extremt elastisk och töjbar (upp till 200 %) vilket gör att den följer plåtens rörelser. Färgen byggs upp i ett tjockt sikt som gör att den behåller sin rostskyddande förmåga under mycket lång tid. Den är mjuk till sin karaktär vilket medför att den tål slag och minimerar repskador. Noxyde innehåller en aktivt rostskyddande zinkförening som ger ett exceptionellt långvarigt rostskydd.

Tank lining

Vi utför årligen blästring och målning av tusentals m2 på dricksvattentankar och RSW-tankar (“Refrigerated Salt Water”). RSW-tankar är de tankar på fiskebåtar där fisken läggs och kyls ner till önskad temperatur.

Beläggningen som påföres i RSW-tankar får inte förorena eller påverka vattnets kvalitet, smak eller lukt. Produkterna som vi använder är godkända för drickvattenstankar och spannmålslaster.

Systemet som påförs i tankarna är vanligtvis 2-komponents rena epoxyfärger med 100 % torrhalt (inga lösningsmedel avgår från färgen efter påmålningen).

Halkskydd

Som alla vet är halkskydd viktigt ombord på ett fartyg. Vi använder oss av ett system som lämpar sig väl för vårt klimat. Halkskyddet finns i flera färger och kornstorlekar. Det sprutas direkt på däcket med en specialspruta, och är extremt stryktåligt.

Ytan blästras först till Sa 2,5 (läs mer om Blästring) för att sedan appliceras med 300 my epoxy vått. Sedan sprutas beläggningen på till 1250 my vått.

Olika polyuretan-beläggningar är speciellt utprovade för försvaret och fiskeflottan, med mycket goda resultat.

Våra vanliga granulatstorlekar är från
0,1-0,6 mm
0,3-0,8 mm
0,6-1,2 mm
1-1,8 mm
2-3,5 mm

Dämpmassa

Vi applicerar vattenbaserad och sprutbar ljuddämpningsmassa för båtar, bilar, maskiner etc. Dämpmassan är lätt att applicera och reducerar effektivt mekaniskt oljud på stål, aluminium och glasfiber.

 • Appliceras enkelt med sprututrustning, pensel eller roller.
 • Reducerar arbetstiden med upp till 80 %.
 • Rekommenderad skikttjocklek ca 3 mm (beroende på underlag).
 • Hög dämpfaktor i förhållande till sin vikt jämfört med traditionella ljuddämpningsmaterial.
 • Mycket god vidhäftningsförmåga.
 • Innehåller rostskyddsinhibitorer.
 • Motverkar kondens. Resistent mot vatten.
 • Mycket starkt slitage- och nötningsskydd.

Ljuddämpning med Noxudol 3100/3101

Godkänd enligt följande standarder:

 • Brandhärdighet Volvo STD 5031,1
 • Flamspridning IMO Resolution A.653(16)
 • Rökutveckling ISO 5659-2 (1994)
 • Test of Fire reaction (F1) (Fransk standard)
 • Heat Radiation (M1) (Fransk standard)
 • Bureau Veritas Certificate of Type Approval Lloyds Certificate Primary Deck Covering Material

Epoxyjobb

När du upptäcker att bottnen är täckt med små blåsor är det redan försent. Din båt har då fått böldpest. Vi blästrar botten på din båt ner till gelcoaten. Sanden tar bort samtliga samtliga pestblåsor ner till botten. Efter blästringen mäter vi fukten och torkar ur båten. Vi spacklar upp porer och ojämnheter med epoxyspackel och därefter börjar vi lägga på beläggningen i flera steg.
Vi blästrar och målar inomhus i uppvärmda lokaler.

Gummibeläggning

Vi använder oss av Procoat och Polyurea som är sprutbara, gummibaserade ytbehandlingar framtagna för att effektivt och beständigt skydda metall, trä och betong från korrosion, slitage och ljud. Det är fritt från lösningsmedel och baserad på förnybara råvaror. Materialet har hög elasticitet och går att applicera i tjocka skikt, t ex för att skydda mot vatten och rost. Våra gummibeläggningar har förutom sina frätskydds- och ljudisolerande egenskaper även visat sig vara ett mycket bra elektriskt isolerande material.

Exempel på användningsområden för gummibeläggning:

 • Vattenskydda bryggor och metallkonstruktioner
 • Halkskydd på betonggolv, fartygsdäck, lastbryggor mm
 • Slit- och frätskydd av ytor i lastbilar
 • Tätning av golv, väggar och tak

Se film när vi applicerar gummibeläggning:

Brandskyddsmålning

Vi utför brandskyddsmålning av stålkonstruktioner för skydd mot kraftig brand och minskar risken för explosioner.

Vi använder oss av brandskyddsbeläggningen Pitt-Char XP, som är det bästa skyddet mot extrema kolvätebränder i både marin och industriell miljö. Tack vare dess svällande egenskaper förhindrar det stålkonstruktioner från att snabbt värmas upp och fördröjer därmed förlusten av bärförmåga, vilket ger mer tid för personal att evakuera.

Pitt-Char XP

Pitt-Char XP ger förbättrad motståndskraft mot sprickbildning på rörliga och vibrerande konstruktioner och har ett omfattande godkännande från stora oberoende internationella myndigheter:

 • American Bureau of Shipping (ABS)
 • Bureau Veritas (BV)
 • Det Norske Veritas (DNV)
 • Lloyd’s Register of Shipping (LR)
 • Underwriters Laboratories (UL)
 • GASAFE