Nyheter2018-05-31T11:08:24+00:00

Nyheter

Zink termisk sprutning

Du hittar oss bland ett av tio företag i världen på IZA: s kommersiella lista som kan hjälpa dig med Thermal Sprayed Zink Coating https://www.zinc.org/ International Zinc Association (IZA) är den enda organisationen som uteslutande ägnar sig åt zink och dess användares intressen. IZA tillhandahåller ett forum för zinkindustrin för att analysera och förutse problem som påverkar zink globalt och för att säkerställa ett snabbt och lämpligt svar. IZA samordnar initiativ som är bra för zink som görs bäst kollektivt, antingen direkt eller genom involvering och support av kundgrupper och relaterade intressenter på lokal, regional [...]

26 november, 2020|

GDPR – Så hanterar vi dina personuppgifter

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Den ersätter nuvarande PUL. Anledningen till att GDPR uppkommit är för att säkerställa att skyddet för personuppgifter ska vara likvärdigt i hela EU. GDPR innehåller regler som kommer att bidra till förändringar för företag som hanterar personuppgifter. Med anledning av detta har vi uppdaterat vår Integritetspolicy. Vi hanterar all data från kunder som personuppgifter med respekt och utan reservationer i enlighet med GDPR:s bestämmelser. Kunden är personuppgiftsansvarig och vi förbinder sig till att verka personuppgiftsbiträde för kundens räkning. Vi kommer att stå fast vid vår [...]

16 november, 2018|

Ramavtal för målning industri/blästring för Sjöfartsverket

Vi har i hård konkurrens vunnit ett Ramavtal Målning Industri/Blästring för Sjöfartsverket, NORRKÖPING. Uppdraget omfattar ytbehandling framförallt underhållsmålning av befintliga konstruktioner gällande Trollhättan, Lilla Edet och Vänersborg såväl i verkstad som i fält. Exempel på objekt: Bojar av stål Mindre arbeten på fartyg Ytbehandling fyrar: btg, glasfiber, stål, osv Mindre objekt som stolpar, räcken, staket, trappor, stegar mm Stålkonstruktioner som stommar till byggnader, lagerställ osv Underhållsmålning av tyngre konstruktioner i stål såsom ledverk , bryggor och broar. Luckor, portar mm i anslutning till slussar

29 maj, 2018|

Världsunikt brounderhåll på Tjörnbron

Vi har tilldelats ytbehandlingen i samband med ett världsunikt brounderhåll på Tjörnbron. Ytbehandlingen består av metallisering och målning som vi tillsammans med Trafikverket Mats Larsson tagit fram och fått godkänd som en ny standard inom Trafikverket. De 64 kablarna på Tjörnbron behöver ersättas med nya. Ett tekniskt komplicerat uppdrag och något som aldrig tidigare gjorts. Samtidigt ska trafiken på länsväg 160 rulla på som vanligt när Svevia och Trafikverket samarbetar i ett världsunikt brounderhållsuppdrag. De första 14 kablarna ska bytas ut under våren och hösten 2019. – Den enda erfarenhet som vi har att tillgå är [...]

29 maj, 2018|

Ytbehandling och bättringsmålning på ny klorfabrik i Stenungsund

Vi har fått förtroendet att utföra all ytbehandling och bättringsmålning på den nya klorfabriken lynx i STENUNGSUND för Inovyn Sverige AB. Fabriken kommer att vara kvar för lång tid framåt och skogsindustrin lutleveranser är säkrade. Klorfabriken har använt kvicksilver i processen, vilket inte ansetts vara acceptabelt ur miljösynpunkt. Fabriken har beviljats dispens från kravet att överge kvicksilvertekniken i ett antal omgångar, men möjligheten att fabriken skulle läggas ner har lurat i bakgrunden. Därför är beskedet att den ska moderniseras mycket välkommet i skogsindustrin. Dock ska sägas att Inovyn lyckats bra med att återcirkulera kvicksilvret i processen. [...]

28 maj, 2018|
Load More Posts
Till toppen