Blästring

Vi utför blästring på entreprenad med mobil utrustning och i vår blästerstation.
Våra verkstadslokaler är idag 2000 m2 med en uppställningsyta på 12 500 m2. Allt som inte går att transportera till vår verkstad ytbehandlar vi på plats hos kund.

Vid sandblästring tar man effektivt bort rost och föroreningar genom att med tryckspruta stålsand mot ytan. Blästring används både vid nytillverkning och underhåll av produkter.

I stort sett alla hårda material är blästringsbara, t.ex. järn, aluminium, plast, glas och sten.

Vattenblästring UHP

Som komplement till den traditionella sandblästringen har vi nu flera aggregat för vattenblästring från 700 upp till 2500 bar. De är mobila så vi kan ta dem ombord på fartyg under drift och få arbetet gjort utan driftstopp.

Några fördelar med vattenblästring:

  • Inget damm
  • Ingen gnistbildning
  • Ytan blir fri från fett och klorider/salt
  • Metoden är miljövänlig och minskar kraftigt avfallsmängden

Slungblästring

Vi kan nästan helt dammfritt blästra stora ytor stål med våra Blastrac maskiner. Metoden används i första hand på däck på fartyg. Vi kan erbjuda upp till 3600 m2 per dygn.

Sandblästring