Rengöring och sanering

Vi har luft-, el- och dieseldrivna vacuumsugar för att passa alla ändamål. Även specialsugar för att suga vatten och olja i en mängd olika storlekar.
Med våra mobila vakuumsugare utför vi sugning med 2″, 3″, 4″ och 5″ slangarbeten som t ex:

 • Lösull
 • Sågspån
 • Makadam
 • Husgrunder
 • Trossbottnar
 • Olja
 • Brandsanering
 • Blästersand
 • m.m.

Vi samarbetar med både byggfirmor och försäkringsbolag, och hjälper våra kunder med uppsugning efter t ex en stor vattenskada. Vi tar med vår utrustning till dig och klarar av över 250 meter sugning med 4″ slang.

Vi vaskar självklart även fartyg – allt från fiskebåtar till tankbåtar!

Vi har en av Miljö godkänd djuphamn för vask av större fartyg. Spolenheter med hetvatten inom följande områden:

 • Vask av båtar
 • Cisternrengöring
 • Industrirengöring

Stora oljeutsläppet på Tjörn 2011

Henry Allt i Allt har i uppdrag av Räddningstjänsten Tjörn och Kustbevakningen att anordna saneringsplats samt att sanera samtliga båtar och utrustning. En av Miljö godkänd saneringsplats har upprättats på land och en hamn att kunna ta emot båtar och utrustning. De deltar även i det enorma arbetet att med sugenheter och sanera olja på bergen och i havet.

Markus Göransson intervjuas i SVTs Västnytt angående saneringen vid det stora oljeutsläppet på Tjörn. Henry Allt i Allt har i uppdrag av Räddningstjänsten Tjörn och Kustbevakningen att anordna saneringsplats samt att sanera samtliga båtar och utrustning. En av Miljö godkänd saneringsplats har upprättats på land och en hamn att kunna ta emot båtar och utrustning. Vi deltar även i det enorma arbetet att med våra sugenheter och sanera olja på bergen och i havet.