Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Den ersätter nuvarande PUL. Anledningen till att GDPR uppkommit är för att säkerställa att skyddet för personuppgifter ska vara likvärdigt i hela EU. GDPR innehåller regler som kommer att bidra till förändringar för företag som hanterar personuppgifter. Med anledning av detta har vi uppdaterat vår Integritetspolicy.

Vi hanterar all data från kunder som personuppgifter med respekt och utan reservationer i enlighet med GDPR:s bestämmelser. Kunden är personuppgiftsansvarig och vi förbinder sig till att verka personuppgiftsbiträde för kundens räkning. Vi kommer att stå fast vid vår höga standard gällande kvalitét, sekretess och säkerhet.