Nybyggnation & reparation av fartyg

Allt i Allt har mer än 40 års erfarenhet av att driva mobila varvstjänster över hela världen.
Vi erbjuder även certifierade Frosio inspektörer för planering och genomförande av torrdockningar och andra relaterade projekt.
Projekten kan vara allt från mindre uppdrag, såsom blästring och ommålning av en tank till riktigt stora uppdrag till blästring och beläggning av lasttankar samt ballasttankområden.

Vi har 40 år av specialiserade färdigheter till ditt projekt och vi är stolta över den kvalitet och effektivitet som vi ger till de geografiskt utmanande platserna där vi utför korrosionsreparationer och förebyggande underhåll som fortfarande är huvudfokus för de flesta av våra projekt runt om i världen. Vi har ytbehandlat mer än 130 nybyggnationer under de senaste 20 åren och utfört tusentals fartygsreparationer.