Blæsning

Vi udfører blæsning på stedet med mobilt udstyr og i vores blæseanlæg.
Vores værksteder rummer i dag 2.000 m2 med yderligere opbevaringskapacitet på 12.500 m2. Alt det, der ikke kan transporteres til vores værksted, overfladebehandler vi hos kunden.

Når man sandblæser, fjerner man effektivt rust og forurenende stoffer ved at sprøjte stålsand mod overfladen med højt tryk. Sandblæsning bruges både ved fremstilling og vedligeholdelse af produkter.

Man kan sandblæse stort set alle hårde materialer, fx jern, aluminium, plast, glas og sten.

VANDBLÆSNING UHP

om et supplement til traditionel sandblæsning, har vi nu flere enheder, der kan udføre vandblæsning fra 700-2.500 bar. Enhederne er mobile, så vi kan tage dem med ombord på skibet under opgaven og få arbejdet gjort uden nedetid.

Nogle fordele ved vandblæsning:

  • Ingen støv
  • Ingen gnister
  • Overfladen er fri for fedt og chlorider/salt
  • Metoden er miljøvenlig og reducerer mængden af affald drastisk

SLYNGBLÆSNING

Vi kan blæse nærmest fuldstændig støvfrit på større stålflader med vores Blastrac-maskiner. Metoden anvendes primært på skibsdæk. Vi kan levere op til 3.600 m2/dag.

SANDBLÆSNING