UTBILDNING AV YT- OCH ROSTSKYDDSMÅLARE
Utbildning av 13 st ur vår personal som certifierar sig som yt- och rostskyddsmålare.