Petrokemisk Industri

Som en erfaren tjänsteleverantör för olje- och gasindustrin är vi unikt positionerade för att stödja branschens ständigt föränderliga krav. Våra processer, verktyg och kapacitet är anpassad för att möta branschens unika behov.

Vår erfarenhet inkluderar applicering av skyddande beläggningar i konventionella industriella miljöer såväl som i specialmiljöer för kunder som är koncentrerade till kraft-, kemikalie-, petrokemikalie-, läkemedels-, metaller och mineraler, raffinering, massa och papper, livsmedelsbearbetning och andra tunga industrier.