Vi har fått förtroendet att utföra all ytbehandling och bättringsmålning på den nya klorfabriken lynx i STENUNGSUND för Inovyn Sverige AB. Fabriken kommer att vara kvar för lång tid framåt och skogsindustrin lutleveranser är säkrade. Klorfabriken har använt kvicksilver i processen, vilket inte ansetts vara acceptabelt ur miljösynpunkt.

Fabriken har beviljats dispens från kravet att överge kvicksilvertekniken i ett antal omgångar, men möjligheten att fabriken skulle läggas ner har lurat i bakgrunden. Därför är beskedet att den ska moderniseras mycket välkommet i skogsindustrin. Dock ska sägas att Inovyn lyckats bra med att återcirkulera kvicksilvret i processen.

Klor tillverkas utvinns ur vanligt koksalt, NaCl, genom elektrolys. Klorgasen tas tillvara och blir grundstenen i vinylkloridmonomer, VCM, som sedan kopplas samman till PVC, polvinylklorid. Halva saltmolekylen är natrium. Eftersom saltet är löst i vatten elektrolyseras även det i elektrolyscellerna. Resultatet blir lut, natriumhydroxid, och vätgas.

Produktionskapaciteten är idag 130000 årston lut.