Vi har i hård konkurrens vunnit ett Ramavtal Målning Industri/Blästring för Sjöfartsverket, NORRKÖPING. Uppdraget omfattar ytbehandling framförallt underhållsmålning av befintliga konstruktioner gällande Trollhättan, Lilla Edet och Vänersborg såväl i verkstad som i fält.

Exempel på objekt:

  • Bojar av stål
  • Mindre arbeten på fartyg
  • Ytbehandling fyrar: btg, glasfiber, stål, osv
  • Mindre objekt som stolpar, räcken, staket, trappor, stegar mm
  • Stålkonstruktioner som stommar till byggnader, lagerställ osv
  • Underhållsmålning av tyngre konstruktioner i stål såsom ledverk , bryggor och broar.
  • Luckor, portar mm i anslutning till slussar