Målning

Vi tvättar och målar många typer av ytor och objekt, allt från tankfartyg till husfasader och industribyggnader. Vi lämnar alltid fast pris och garanti på utfört arbete. Vi går tillsammans igenom dina önskemål och samarbetar med Sveriges ledande färgbolag.

Stationsmålning

I vår toppmoderna anläggning utför vi arbeten i en kontrollerad miljö. Allt som går att transportera kan vi ytbehandla i vår station, t ex kranar, cisterner, båtar, containers och trailar. Vi lyfter och hanterar båtar upp till 35 ton. Total yta för blästring och målningsarbeten i stationen är 2 000 m2. Allt som inte går att transportera till vår verkstad ytbehandlar vi på plats hos kund.

Målning kräver en ren yta med viss ruggighet för att färgen ska fästa. Målning av rostskyddsfärg kan appliceras på flera olika sätt.

Penselmålning förekommer mycket till s.k. bak-kanter. Svetsfogar, räcken, rörgenomgångar och överallt där det är svårt att komma till med sprutan.

Rullmålning används också till svåråtkomliga ställen. I princip där det går fortare än med pensel.

Sprutmålning används på stora ytor, dels för att det går fort, dels för att man bygger upp ett tjockt färglager.

Högtryckssprutning är den metod vi använder oss av mest. Den innebär att färgen sönderdelas efter att den under högt tryck fått passera ett munstycke och fortsätta fram till föremålet som skall appliceras. Trycket framme i pistolen kan uppgå till ca 400 bar. Fördelarna med detta är att man får en god kapacitet, god inträngning, tjocka skikt och mindre färgdimma.