Certifikat

 • NS 476 Frosio

 • Nace

 • Diplom malercertifikat

 • Varme opgaver

 • SSG entre+Kemi

 • Vandblæsnings-certifikater op til 2.500 bar

 • Certifikat for epoxy/hærdeplast

 • Bæredygtighedscertifikat for arbejde med epoxy/hærdeplast
 • Boomlift-certifikat

 • Stilladscertifikat op til 9 meter
 • Truckkort

 • Bæredygtighedscertifikat for arbejde med master/stolper
 • Branbeskyttelsesmaling Pitt-Char
 • ID 06

 • Igangværende arbejder
 • Vindkraftkurs GWO
 • Rope access Level 1-3 Irata

 • BAS-P / BAS-U

 • Adgang til lukkede rum
 • Faldsikringsuddannelse

KVALITETSPOLITIK-ISO 9001:2015

Vi arbejder for at sikre høj kvalitet i vores udførte opgaver, ydelser og services, korte leveringstider samt altid at være blandt branchens bedste.

Det kræver:

  • At vi bruger klarhed, præcision, god tilgængelighed og høj kompetetence til opbygge varig tillid hos en “tilfreds” kunde.
  • At vi er lydhøre over for kunder og andre interessenters krav og behov samt fremmer åben kommunikation med kunden.
  • At vi følger udviklingen i branchen og ændringer inden for maling/sandblæsning og den relevante lovgivning.
  • At vi anvender underentreprenører og leverandører, der opfylder vores standarder for “korrekt kvalitet” og leveringssikkerhed.
  • At vores medarbejdere er uddannet til at håndtere deres opgaver og kan tage ansvar i en delegeret organisation.
  • At vi arbejder aktivt med løbende forbedringer.

Prekvalificerade jfr. Sellihca »

Prekvalificerade jfr. TransQ »

MILJØ ISO 14001:2015

Virksomheden kendetegnes af en familiefølelse, som giver os mulighed for uddannelse og engagement i det interne miljøarbejde.

Vores mål er at gå ud over hvad miljølovgivning og andre krav til virksomheden.

Det opnår vi ved at:

 • Prioritere brugen af mere miljøvenlige materialer jfr. kundens specifikationer for det bestilte arbejde i videst muligt omfang.
 • Kende og overholde love, bekendtgørelser og forordninger ift. arbejdsmiljø og eksternt miljø.
 • Være lydhøre over for vores kunders og andre interessenter miljøkrav.
 • Fortsætte med at arbejde aktivt med miljøforbedrende foranstaltninger, sammen med vores leverandører.
 • Udvikle medarbejdernes miljøbevidsthed og ansvarsfølelse for miljøet.
 • Skabe et sikkert, behageligt og stimulerende arbejdsmiljø for de ansatte og følge bemærkninger fra sikkerhedsinspektioner og andre forslag gennem systematisk miljøarbejde.
 • Arbejde for en god stemning i virksomheden ved at opretholde god kommunikation med medarbejderne.
 • Sikre, at alle ansatte tager del i de gældende sikkerhedsbestemmelser for at sikre en sikker arbejdsplads.

AUTORISATION I RUSTBESKYTTENDE BELÆGNING

Nedbrydning af metal er et udbredt problem i et industrisamfundet. Når metal ødelægges, står rust for den primære del af dette. Man kan undgå rust vha. forskellige typer af belægninger. Rustbeskyttende maling er traditionelt den typiske.

Arbejdet med rustbeskyttende belægning styres af metal, maling og udførelse. Resultatet afhænger af, at arbejdet er udført korrekt og professionelt.

For at sikre god viden inden for rustbeskyttelse, findes der en autorisation inden for rustebeskyttende maling. Autorisationen gives af brancheorganisation, som arbejder for at opretholde høje krav til færdighederne hos fagfolkene.

OVERFLADE- OG RUSTBESKYTTENDE MALING

Vi opfylder autorisationens krav om, at mindst 50% af malerne på hver arbejdsplads er certificerede i rustbeskyttelse. Derudover skal mindst 25% have erfaring, der mindst svarer til autorisationsnævnets krav til godkendt uddannelse.

Malere med speciale i overflade og rustbeskyttelse

Dette sikrer, at personen med certifikatet har gennemført en teoretisk og praktisk uddannelse på mindst 55 timer og har kompetence til at udføre kvalificeret forbehandling, blæsning og rustbeskyttende belægning.

Teoretiskt afsnit

 • Korrosion
 • Forurening
 • Miljøkontrol
 • Affedtning, vask
 • Rengøring med mekaniske metoder
 • Blæsning
 • Kontrol af overflader før og efter blæsning
 • Forskellige typer af rustbeskyttende maling
 • Laksystem
 • Farvedatablad & sikkerhedsdatablad
 • Planlægning af lager, rigning af det midlertidige arbejdssted
 • Påføring af farve
 • Kontrol af anvendt farve
 • Forbedringer
 • Inspektion

Praktiskt afsnit

 • Fristråleblæsning
 • Maskinslibning, børstning
 • Maling med pensel/rulle
 • Højtrykssprøjtning
 • Konventionell sprøjtning

Kompetencekontrol gennemføres med en skriftlig prøve med 60 spørgsmål og en praktisk prøve med påføring af 160 micron i en to-lags system.

FØRSTEHJÆLP

 • Hjerte- og lungeredning jfr. HLR-rådets retningslinjer
 • Praktik – overførselsteknik mht. bevidstløs person, aflåst sideleje, blokering af luftveje
 • Brug af hjertestarter
 • Håndtering af personskade jfr. L-ABC.