Yt och rostskyddsmålare

Vi uppfyller auktorisationens krav att ha minst 50% certifierade rostskyddsmålare vid varje arbetsplats. Dessutom skall minst 25% ha erfarenhet minst motsvarande intagningskraven för Auktorisationsnämndens godkända utbildning.

Yt och rostskyddsmålare

Detta garanterar att personen som innehar certifikatet har genomgått en teoretisk och praktisk utbildning på minst 55 timmar och har kunskap att kunna utföra kvalificerad förbehandling, blästring och rostskyddsmålning.
Teoretiskt avsnitt

 • Korrosion
 • Föroreningar
 • Kontroll av miljön
 • Avfettning, tvättning
 • Rengöring med mekaniska metoder
 • Blästring
 • Kontroll av ytor före och efter blästring
 • Olika typer av rostskyddsfärger
 • Målningssystem
 • Färgdatablad & säkerhetsdatablad
 • Planering av lager, riggning av tillfällig arbetsplats
 • Applicering av färg
 • Kontroll av applicerad färg
 • Bättringar
 • Besiktning
 • Arbetsmiljö
 • Yttre miljö

Praktiskt avsnitt

 • Fristråleblästring
 • Maskinslipning, borstning
 • Målning med pensel/rulle
 • Högtryckssprutning
 • Konventionell sprutning

Kunskapskontroll genomförs med ett skriftligt prov med 60 frågor och praktiskt prov med applicering av 160 micron i ett tvåskikts system.