Kvalitetspolicy

Vi skall verka för att med hög kvalitet kunna utföra order, tjänster och service med korta leveranser samt att hela tiden vara bland de främsta i branschen.

Detta kräver:

  • Att vi genom tydlighet, noggrannhet, god tillgänglighet och hög kompetetens bygger upp ett varaktigt förtroende hos en “nöjd” kund.
  • Att vi är lyhörda mot kund och övriga intressenters krav och behov samt verka för en öppen kommunikation med beställaren.
  • Att vi följer utvecklingen inom branschen och förändringar inom måleri/blästring och dess lagstiftning.
  • Att vi anlitar underentreprenörer och leverantörer som lever upp till våra krav på “rätt kvalitet” och leveranssäkerhet.
  • Att medarbetarna är utbildade för att klara sina arbetsuppgifter och kan ta sitt ansvar i en delegerad organisation.
  • Att aktivt arbeta med ständiga förbättringar.

Prekvalificerade enligt Sellihca »

Prekvalificerade enligt TransQ »