Tank lining

Vi utför årligen blästring och målning av tusentals m2 på dricksvattentankar och RSW-tankar (“Refrigerated Salt Water”). RSW-tankar är de tankar på fiskebåtar där fisken läggs och kyls ner till önskad temperatur.

Beläggningen som påföres i RSW-tankar får inte förorena eller påverka vattnets kvalitet, smak eller lukt. Produkterna som vi använder är godkända för drickvattenstankar och spannmålslaster.

Systemet som påförs i tankarna är vanligtvis 2-komponents rena epoxyfärger med 100 % torrhalt (inga lösningsmedel avgår från färgen efter påmålningen).